ολοκληρωμένο κύκλωμα

Μεταφράσεις

ολοκληρωμένο κύκλωμα

integrated circuit
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close