ολοκληρωτισμός

Μεταφράσεις

ολοκληρωτισμός

totalitarianism

ολοκληρωτισμός

тоталитаризм
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close