ολοκληρώνομαι

Μεταφράσεις

ολοκληρώνομαι

completed, concluded

ολοκληρώνομαι

être accompli, s'accomplir
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close