ολομόναχος

(προωθήθηκε από ολομόναχη)
Μεταφράσεις

ολομόναχος

(olo'monaxos) αρσενικό

ολομόναχη

(olo'monaçi) θηλυκό

ολομόναχο

(olo'monaxo) ουδέτερο
επίθετο
τελείως μόνος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close