ολωσδιόλου

Μεταφράσεις

ολωσδιόλου

완전히完全完全تماما (olos'ðjolu)
επίρρημα
τελείως Είναι ολωσδιόλου άχρηστος.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close