ολόισιος

(προωθήθηκε από ολόισια)
Μεταφράσεις

ολόισιος

(o'loisços) αρσενικό

ολόισια

(o'loisça) θηλυκό

ολόισιο

(o'loisço) ουδέτερο
επίθετο
τελείως ίσιος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close