ολότελα

Μεταφράσεις

ολότελα

allнапълноcompletamente완전히 (ο'lotela)
επίρρημα
τελείως
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close