ολότητα

Μεταφράσεις

ολότητα

totality, wholeness

ολότητα

totalité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close