ομοαξονικός

Μεταφράσεις

ομοαξονικός

соосный
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close