ομογενής

Μεταφράσεις

ομογενής

congénère, homogènehomogenehomogéneaomogeneaمتجانسةהומוגניתhomogeneoushomogeeninenhomogenní (omoʝe'nis)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
κάτοικος εξωτερικού ίδιας εθνικότητας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close