ομοιοκαταληξία

Μεταφράσεις

ομοιοκαταληξία

rimeримаrijmrimaחריזהrhymeقافيةrimarimaRýmRIMрифма운율 (omiokatali'ksia)
ουσιαστικό θηλυκό
σε ποίημα, παρόμοιο φωνητικό τελείωμα στίχων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close