ομοιομορφία

Μεταφράσεις

ομοιομορφία

uniformityuniformitéuniformitàensartethedالتوحيدenhetlighetuniformiteituniformidad균일uniformidadeединообразие (omiomor'fia)
ουσιαστικό θηλυκό
παρόμοια μορφή παντού τυπογραφική ομοιομορφία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close