ομοιόμορφος

Μεταφράσεις

ομοιόμορφος

(omi'omorfos) αρσενικό

ομοιόμορφη

(οmi'omorfi) θηλυκό

ομοιόμορφο

uniformeinheitlicheuniformeединниuniformeuniformeuniformeenhetlig (omi'omorfo) ουδέτερο
επίθετο
που χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία ομοιόμορφη αρχιτεκτονική
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close