ομφάλιος

Μεταφράσεις

ομφάλιος

umbilical

ομφάλιος

umbilical

ομφάλιος

umbilical

ομφάλιος

Nabelschnur

ομφάλιος

ombelicale

ομφάλιος

Пъпна

ομφάλιος

ομφάλιος

umbilical

ομφάλιος

ombilical

ομφάλιος

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close