ομόκεντρος

Μεταφράσεις

ομόκεντρος

concentrique, homocentrique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close