ομόλογος

Μεταφράσεις

ομόλογος

counterpart

ομόλογος

homologue
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close