ομώνυμος

Μεταφράσεις

ομώνυμος

homonym, homonymous

ομώνυμος

homonyme

ομώνυμος

одноимённый
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close