ον

Μεταφράσεις

ον

êtresiendobeing (on)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός ('onda)
ύπαρξη, πλάσμα περίεργο ον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close