ονειδίζω

Μεταφράσεις

ονειδίζω

vituperate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close