ονομαστική

Μεταφράσεις

ονομαστική

nominative, nominative casenominatifNominativnominalenominal (onomasti'ci)
ουσιαστικό θηλυκό
η πτώση που δηλώνει το υποκείμενο του ρήματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close