ονομαστικός

Μεταφράσεις

ονομαστικός

nominal, nominative
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close