ονοματική φράση

Μεταφράσεις

ονοματική φράση

noun phrase

ονοματική φράση

phrase nominale
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close