οντολογικός

Μεταφράσεις

οντολογικός

ontological

οντολογικός

ontologique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close