οντότητα

Μεταφράσεις

οντότητα

entity

οντότητα

entité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close