οξείδιο

Μεταφράσεις

οξείδιο

oxide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close