οξείδωση

Μεταφράσεις

οξείδωση

oxidization, oxidation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close