οξυγονο

Μεταφράσεις

οξυγονο

кислород
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close