οξύθυμος

Μεταφράσεις

οξύθυμος

coléreux, colérique, irritable

οξύθυμος

irritable, irascible, petulant

οξύθυμος

nedůtklivý

οξύθυμος

irritabel

οξύθυμος

reizbar

οξύθυμος

irritable

οξύθυμος

ärtyisä

οξύθυμος

razdražljiv

οξύθυμος

irritabile

οξύθυμος

怒りっぽい

οξύθυμος

화를 쉽게 내는

οξύθυμος

lichtgeraakt

οξύθυμος

irritabel

οξύθυμος

drażliwy

οξύθυμος

irritável

οξύθυμος

lättretlig

οξύθυμος

โกรธง่าย

οξύθυμος

çabuk kızan

οξύθυμος

dễ cáu kỉnh

οξύθυμος

易怒的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close