οξύτητα

Μεταφράσεις

οξύτητα

acerbity, asperity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close