οπίσθιος

Μεταφράσεις

οπίσθιος

hinder

οπίσθιος

posterior
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close