οπλίτης

Μεταφράσεις

οπλίτης

hoplite, fantassin
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close