οπλισμός

Μεταφράσεις

οπλισμός

weaponry (opli'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
σύνολο όπλων που διαθέτει κν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close