οπτασία

Μεταφράσεις

οπτασία

apparition (opta'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
κτ που βλέπει κν στη φαντασία του
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close