οπτική γωνία

Μεταφράσεις

οπτική γωνία

وَجْهَةُ نَظَر

οπτική γωνία

stanovisko

οπτική γωνία

synspunkt

οπτική γωνία

Standpunkt

οπτική γωνία

viewpoint

οπτική γωνία

punto de vista

οπτική γωνία

näkökanta

οπτική γωνία

point de vue

οπτική γωνία

gledište

οπτική γωνία

punto di vista

οπτική γωνία

観点

οπτική γωνία

관점

οπτική γωνία

standpunt

οπτική γωνία

synspunkt

οπτική γωνία

punkt widzenia

οπτική γωνία

ponto de vista

οπτική γωνία

точка зрения

οπτική γωνία

synpunkt

οπτική γωνία

ทัศนคติ

οπτική γωνία

bakış noktası

οπτική γωνία

quan điểm

οπτική γωνία

观点
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close