οπτιμισμός

Μεταφράσεις

οπτιμισμός

optimism

οπτιμισμός

optimisme

οπτιμισμός

оптимизм
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close