οπωροφόρος

(προωθήθηκε από οπωροφόρο)
Μεταφράσεις

οπωροφόρος

(oporo'foros) αρσενικό

οπωροφόρα

(οporo'fora) θηλυκό

οπωροφόρο

(oporo'foro) ουδέτερο
επίθετο
που παράγει φρούτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close