ορίστε

Μεταφράσεις

ορίστε

setнаборsæt设置Ange設置 (o'riste)
επιφώνημα
1. έκφραση όταν δίνουμε κτ σε κπ Ορίστε, τα ρέστα σας.
2. σε ερώτηση αντί του 'τι', 'πώς' ή 'τι θέλεις'
3. εκφράζει θυμό, αντίρρηση Ορίστε, ευχαριστήθηκες τώρα;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close