οργίζομαι

Μεταφράσεις

οργίζομαι

(or'ʝizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
θυμώνω πολύ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close