οργανώνομαι

Μεταφράσεις

οργανώνομαι

(orɣa'nonome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
βάζω σύστημα στις δραστηριότητές μου Πρέπει να οργανωθώ επιτέλους.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close