οργανωτής

(προωθήθηκε από οργανώτρια)
Μεταφράσεις

οργανωτής

(orɣano'tis) αρσενικό

οργανώτρια

организатор组织者Organizador組織者organisatorVeranstalterorganizatororganizadorמארגןمنظمOrganizerorganisateur주최자 (orɣa'notria) θηλυκό
ουσιαστικό
αυτός που οργανώνει κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close