ορθογραφώ

Μεταφράσεις

ορθογραφώ

spell, spelt
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close