ορθοδοξία

Μεταφράσεις

ορθοδοξία

orthodoxyortodossia正統ortodoxiOrthodoxieortodoxiaortodoxiaortodoksi正统orthodoxie (orθoðo'ksia)
ουσιαστικό θηλυκό
χριστιανικό δόγμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close