ορθολογιστής

(προωθήθηκε από ορθολογίστρια)
Μεταφράσεις

ορθολογιστής

(orθoloʝi'stis) αρσενικό

ορθολογίστρια

rationalistrationaliste (orθolo'ʝistria) θηλυκό
ουσιαστικό
που σκέφτεται με πολύ λογικό τρόπο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close