ορθολογισμός

Μεταφράσεις

ορθολογισμός

rationalismрационализмRacjonalizmracionalismoRationalismusracionalismusracionalismorationalisme合理主義razionalismoהרציונליזםrationalismerationalismالعقلانيةrationalisme (orθoloʝi'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
η σκέψη που ακολουθεί κανόνες της λογικής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close