ορθότητα

Μεταφράσεις

ορθότητα

accuracy, rectitude
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close