ορθώνω

Μεταφράσεις

ορθώνω

erect (or'θono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
στήνω, υψώνω ορθώνω τοίχο
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close