οριακός

Μεταφράσεις

οριακός

borderline, boundary, marginal
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close