οριστικό άρθρο

Μεταφράσεις

οριστικό άρθρο

определённый артикль
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close