ορμώ

Μεταφράσεις

ορμώ

rush, dash, hurtle, pour

ορμώ

pádit

ορμώ

fare

ορμώ

eilen

ορμώ

rynnätä

ορμώ

se presser

ορμώ

jurnuti

ορμώ

precipitarsi

ορμώ

突進する

ορμώ

돌진하다

ορμώ

styrte

ορμώ

popędzić

ορμώ

störta

ορμώ

ถลาไปอย่างรวดเร็ว

ορμώ

lao tới

ορμώ

猛冲
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close