ορνιθοσκαλίσματα

Μεταφράσεις

ορνιθοσκαλίσματα

scribble (orniθoska'lizmata)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
δυσανάγνωστη γραφή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close